A A A

Konkurs przyrodniczo- ekologiczny dla klas drugich

Konkurs przyrodniczo- ekologiczny dla klas drugich
 
Termin: 22.02.2017 r. (środa)
Miejsce: sala nr 11
Czas trwania: godz. 16.20- 17.20
Termin zgłaszania uczestników: do 20.02.2017 r. u organizatorów
Cel konkursu:
·         rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
·         uwrażliwianie na konieczność ochrony środowiska naturalnego
·         zachęcanie uczniów do „ekologicznych zachowań” w najbliższym otoczeniu
 
Regulamin:
·         w konkursie bierze udział  po 2 reprezentantów z każdej klasy II
·         konkurs obejmuje treści przyrodniczo- ekologiczne z zakresu klasy drugiej poszerzony o zagadnienia:
 
¨      fauna i flora Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
¨      chronione rośliny i zwierzęta
¨      formy ochrony przyrody
¨      zwierzęta pozostające na zimę w Polsce
¨      zanieczyszczenie środowiska (wody, gleby i powietrza)
 
- Ogłoszenie wyników nastapi 28 lutego o godz. 11.20  w sali nr 12 (wtorek)
- W wyniku zmagań konkursowych wyłoniona zostanie 3- osobowa reprezentacja szkoły do międzyszkolnego konkursu przyrodniczo- ekologicznego klas drugich.
 
 
 
Organizatorzy:
G.Węsierska
T. Gierszewska
W. Chamier- Ciemińska
P. Sagan