A A A

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla KL.VI

     Dnia19.10.2011r. odbył się szkolny konkurs wiedzy o Janie Pawle II, zorganizowany przez katechetów dla uczniów klas szóstych. Do zmagań o palmę pierwszeństwa wystartowało 16 osób. Celem konkursu było przypomnienie najważniejszych wydarzeń z życia i pontyfikatu Jana Pawła II, oraz przybliżenie papieskiego nauczania, poprzez lekturę fragmentów „ Listu do dzieci.”.

     Uczestnicy konkursu mogli na nowo usłyszeć papieskie zaproszenie do stawiania sobie wymagań, do modlitwy obejmującej sprawy rodziny i świata, do budowania własnego życia na prawdzie i miłości. Wszystkich uczestników konkursu zawierzamy wstawiennictwu błogosławionego Jana Pawła II i ufamy, że to spotkanie zaowocuje w ich życiu dobrem duchowym i pięknem.

 

Zwycięzcami konkursu zostali:

 

-I miejsce: Martyna  Kiedrowska  kl. VI B

-II miejsce: Julia Jeszka kl. VI B

- III miejsce: Michalina Świątek Brzezińska kl. VI B

                       Bartosz Sobczak kl.VI B

 

 

                                                                                          Organizatorzy:

                                                                                                  Grażyna Kozłowska

                                                                                                  s. Jadwiga Chętnik