A A A

Konkursy przyrodnicze - „Zwiastuny wiosny” i fotograficznego „Ptaki w naszym otoczeniu”

Celem konkursów: plastycznego „Zwiastuny wiosny” i fotograficznego „Ptaki w naszym otoczeniu” było zachęcanie uczniów do obserwacji środowiska przyrodniczego budzącego się do życia wiosną, dostrzeganie piękna oraz pogłębienie wiedzy przyrodniczej uczniów, bazującej na obserwacjach terenowych, rozwijanie zainteresowań ornitologicznych oraz zachęcenie do częstszego obcowania z naturą, jako jednej z form spędzania czasu wolnego.

Najładniejsze prace plastyczne wykonali: Oliwia Laskowska i Katarzyna Łangowska z kl. IV e oraz Mikołaj Patyk z kl. V f.   Ponadto wyróżniono prace: Julii Jeszka,  Martyny Kiedrowskiej z kl. VI b, Laury Kochan z IV a oraz Zuzanny Szczepańskiej z IV f .

Autorami najciekawszych fotografii są: Nikola Kaczor z IV d, Jakub Smołuch z IV a i Aleksandra Skrzyńska z VI b. Wyróżnienia przyznano: Mateuszowi Kąkolewskiemu i Karolowi Rekowskiemu z VI f.

Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców.