A A A

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

    20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Ustanowiono go, aby uświadomić dzieciom, że mają swoje prawa. Do nich należy m.in. prawo do radości, uśmiechu, zabawy, spokojnej nauki. Ten dzień jest także po to, by przypominać dorosłymo prawach dzieci. Dobrze ugruntowana wiedza dziecka, poczucie jego własnej wartości oraz świadomość swoich praw da dzieciom podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzicem i obywatelem.
 
    Z tej okazji Mały Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami, W. Chamier Cieminską i H. Nosińską, przygotował dla uczniów klas I – III prezentację multimedialną przypominającą dzieciom ich prawa. Po prezentacjach w klasach odbywały się rozmowy uczniów z wychowawcą, wyjaśnianie wątpliwości.  Na zakończenie dzieci pokolorowały obrazki, które wykorzystano do zorganizowania gazetki tematycznej.
                                                                                                      
 
Hanna Nosińska