A A A

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej nr 5

im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach

 

 

Przemysław Dzwonkowski

tel. 523977067

e-mail: koordynator@sp5chojnice.pl

 

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do budynku

i pomieszczeń,
 

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie

z wymogami określonymi  w art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062),
 

- monitorowanie działalności Szkoły w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.