A A A

Ksiązki od LekTURy

Biblioteka naszej szkoły to kolejna placówka, która otrzymała książki od Stowarzyszenia LekTURa.

Za pieniądze pozyskane z 1% podatku dochodowego w 2009 roku Stowarzyszenie zakupiło 17 książek za łączną kwotę125 złotych.


Wśród przekazanych tytułów znalazła się między innymi seria o żółwiku Franklinie oraz bliźniakach Kubie i Oli. Pełną notatkę można

przeczytać w nr 3/395 Czasu Chojnic z dnia 21.01.2010.


Również uczniowie mogą się przyczynić do powiększania księgozbioru naszej biblioteki. Zachęcamy do przekazywania (oczywiście za zgodą

rodziców) swoich nieprzydatnych już książek dla dzieci oraz lektur szkolnych.

Pani Bożena Kwiatkowska, w imieniu naszej biblioteki serdecznie dziękuje między innymi:

Arkadiuszowi Malcanowi i Dorocie Skórczewskiej z klasy 6c,

Marysi Kaźmierczak i Kacprowi Wawrzyniakowi z klasy 6e,

Julii Sokal z klasy 2f,

Laurze Polaszek z klasy 3c oraz

Bartkowi Szymańskiemu z klasy 5b.