A A A

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH
 
 
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas IV
 
 
REGULAMIN
 
1.      Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów klas czwartych.
 
2.      W konkursie może wziąć udział nie więcej niż 10 uczniów z klas IV  z jednej szkoły.
 
3.      Konkurs odbędzie się 22 marca 2017 r. od godz. 14.00 do 15.00w salach 33 i 34 (III piętro) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach.
 
4.      Szkoła zgłasza uczniów do udziału w konkursie do dnia 15.03.2017r. drogą elektroniczną (sp5@chojnice.pl) lub faksem  52 395 04 47, a w dniu konkursu dostarcza wypełniony formularz (Załącznik) zawierający zgodę na przetwarzanie danych uczniów biorących udział w konkursie.
 
5.      Podczas konkursu:
-        każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania;
-        obowiązuje zakaz używania kalkulatorów oraz sprzętów multimedialnych.
 
6.      Zakres materiału (zgodny z podstawą programową):
-        działania na liczbach naturalnych;
-        zastosowanie liczb naturalnych w zadaniach z arytmetyki i geometrii.
 
7.      Na konkurs uczniowie przynoszą legitymację szkolną, przybory geometryczne oraz zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych dla celów konkursu.
 
8.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych.
 
                                                                                                          Organizatorzy:
 
                                                                                                          Irena  Dąbrowska
 
                                                                                                          Magdalena Małecka-Brünn
 
 
 
 
Do pobrania: