A A A

Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny Dla Uczniów Klas 1-3

    Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Chojnice do udziału w Miejsko- Gminnym Konkursie  Plastycznym dla klas 1-3 ,, Moja  miejscowość jest piękna”.
 
1. Organizatorzy:
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach
- Chojnickie Centrum Kultury
 
2. Cele konkursu:
- zwrócenie uwagi uczniów na piękno rodzinnej miejscowości,
- rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych dzieci,
- pogłębienie własnej tożsamości regionalnej,
- poszukiwanie nowych środków wyrazu,
- prezentacja własnych dokonań twórczych.
 
3. Zasady:
- technika pracy plastycznej dowolna,
- format pracy A3,
- jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę,
- prace powinny być wykonane samodzielnie,
- na odwrocie  prosimy o następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, pełny adres szkoły.
 
4. Kryteria oceny:
- uwzględnienie proporcji wielkościowych,
- umiejętny dobór barw i kształtów,
- estetyka pracy,
- pomysłowość,
- samodzielność,
- stopień realizmu w rzeczywistości odtworzonej środkami malarskimi.
 
5. Termin trwania konkursu:
 
Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 9 marca 2018 roku na adres:
 
Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Wicka Rogali 18,
89-600 Chojnice
 
lub składać w bibliotece SP 5
 
 
Organizatorzy:
 
Bożena Kwiatkowska
Ewa Wielewska