A A A

Miejsko-Gminny Przegląd Piosenki Ekologiczno – Przyrodniczej dla klas I – III

Dnia 9 maja 2011 roku o godzinie 11.00 w Chojnickim Domu Kultury odbył się
Miejsko-Gminny Przegląd Piosenki Ekologiczno – Przyrodniczej dla klas I – III edukacji
wczesnoszkolnej. Organizatorkami tego przedsięwzięcia były panie: Elżbieta Draws, Zofia
Zakrzewska, Urszula Witkowska, Lucyna Kubiś. Było to już ósme spotkanie z piosenką.

 

Wzięli w nim udział finaliści szkolnych konkursów piosenki o tematyce ekologiczno –
przyrodniczej z chojnickich oraz gminnych szkół podstawowych.
Na przegląd zgłosiło się 23 uczniów ze szkół podstawowych z Chojnic oraz z terenu gminy
Chojnice.

 

Mali artyści wykazali się wysokim poziomem umiejętności muzycznych. Zgromadzona
publiczność i goście żywo reagowali na występy solistów i wspierali wykonawców gromkimi
brawami. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy pamiątkowe i nagrody w formie
książek. Po wysłuchaniu wszystkich piosenek uczestnicy wyłonili spośród siebie laureata.
Nagrodę tę otrzymała Wiktoria Lipińska ze Szkoły Podstawowej nr1 w Chojnicach.
Występy młodych artystów na scenie Chojnickiego Domu Kultury wywołały wiele emocji
towarzyszącym im wychowawcom i opiekunom. Największą satysfakcją dla organizatorów
konkursu były uśmiechnięte i zadowolone twarze wszystkich dzieci występujących na scenie,
jak również duma i zadowolenie rodziców i nauczycieli.