A A A

Obiady - LISTOPAD 2019 r.

Na obiady  proszę wpłacać
(indywidualnie w gabinecie intendentki)

Od 28 do 30 października 2019r

Godziny wpłat:
od 7 00 do 1100 
od 14 00 do  15 00

 

lub na konto bankowe

do 25.10.2019

 Szkoła Podstawowa nr 5
im. J.H. Derdowskiego
w Chojnicach
83 1020 1491 0000 4902 0099 7478

w tytule: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA


Cena obiadów XI 2019: 57,00 zł

Intendent