A A A

Ogłoszenie!

 

Skarbnik Rady Rodziców p. Katarzyna Włodarczyk-Torsz

przyjmuje wpłaty w dniu zebrań Rodziców

w godz. od 18.15 do 19.15 w sali nr 9

(obok biblioteki na I piętrze) lub na indywidualne

uprzednie umówienie pod nr tel.: 666 154 674


Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w oddziale banku na konto:

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5

Bank Spółdzielczy w Więcborku

nr konta: 34 8162 0003 0025 2991 3000 0010


jako tytuł wpłaty podać klasę i nazwisko ucznia (skarbnik podaje tylko klasę)