A A A

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - 20.11.2016 r.

    Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka nawiązuje do Konwencji Praw Dziecka,   nazywanej  Światową Konstytucją Praw Dziecka. Konwencja została uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, a w Polsce ratyfikowana w 1991 roku.  Dokument ten jest szczególnie ważny i bliski dzieciom, gdyż po raz pierwszy  uwzględnia prawa i wolności osobiste dzieci.
   Bardzo ważny jest dla uczniów naszej szkoły. Zobaczymy to oglądając wystawę prac plastycznych wykonanych przez dzieci, które włączyły się wraz ze swoimi wychowawcami do obchodów tego święta: kl. I b- wych. p. B. Pruska, kl. III c- wych. D. Gostomczyk, kl. III i- wych p. G.Węsierska i p. T. Gierszewska, kl. III d- wych. B. Orlikowska, kl. III h- wych. A. Demska.
Ponadto uczniowie brali udział w zajęciach, podczas których obejrzeli prezentację  przygotowaną przez p. T. Gierszewską, ilustrującą historię praw dziecka aż do czasów współczesnych oraz rozwiązywali różnorodne zadania  z wykorzystaniem metod aktywnych.
    Organizatorzy  przedsięwzięcia:  p. A. Zygmańska, p. T. Gierszewska i p. H. Gleńska dziękują wszystkim uczniom i nauczycielom za włączenie się do obchodów tego ważnego dnia.
 
Teresa Gierszewska