A A A

Pierwszoklasiści z wizytą w Komendzie Powiatowej PSP w Chojnicach

    W ostatnim czasie uczniowie klasy Ia, Ib, Ic i Id wraz z wychowawczyniami odwiedzili siedzibę Straży Pożarnej. 
 
 
Pierwszoklasiści w trakcie wizyty mieli okazję poznać specyfikę pracy strażaka, przyjrzeć się wozom strażackim i ich wyposażeniu. 
 
 
Jednak głównym celem spotkania było omówienie zagrożeń czyhających na dzieci w domu w ramach projektu „Uczę się bezpieczeństwa”.
 
Była to doskonała okazja do omówienia przykładów bezpiecznych zachowań w razie zagrożenia w domu oraz wręczenia magnesów z numerami alarmowymi. Przygotowane zajęcia edukacyjne funkcjonariusze uatrakcyjnili także pokazami filmów multimedialnych Strażacy opowiedzieli szczegółowo jak być bezpiecznym podczas pobytu w domu.
 
Ponadto udzielono uczniom wielu cennych rad dotyczących bezpieczeństwa.
 
Przypomniano również dzieciom podstawowe informacje: w jaki sposób zgłosić, kiedy ktoś straci przytomność lub dojdzie do pożaru w domu, a także utrwalono numery alarmowe. 
 
 
Dzieci wyszły ze spotkania wyposażone w nową wiedzę i umiejętności.
 
 
Wychowawczynie klas I