A A A

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 5 2017/2018

Plan został opracowany w oparciu o:

 

 • podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
  na rok szkolny 2017/2018,
   
 • plan nadzoru PKO na rok szkolny 2017/2018,
   
 • koncepcję pracy szkoły,
   
 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej
  podsumowującym rok szkolny 2016/2017.

 

Cele do zrealizowania:

 •  stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów,

 • praca z uczniem mającym problemy w nauce,
 • działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów,
   
 • rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci,
   
 • rozwijanie kompetencji informatycznych.

 

Cały dokument do pobrania: