A A A

POCZTA WALENTYNKOWA

W związku ze zbliżającym się dniem Św. Walentego uruchamiamy Pocztę Walentynkową. Do piątku (11 lutego) do godz. 12.30 można przynosić kartki Walentynkowe, które będą rozdane 14 lutego. Kartki powinny być w kopertach, na której należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę ucznia, któremu chcecie wysłać taką kartkę.

Kartki należy przynosić do s. 18 i wkładać je do specjalnego kartonika.