A A A

Pomoc

 

Potrzebujesz pomocy?? Twoje hasło niedziała?? Nie możesz się zalogować

 

do Platformy Office365?? Masz problem z e-Dziennikiem??


 

Wszelkie problemy związane z e-Dziennikiem, z Platformą Office365, itp. należy zgłaszać na adres mailowy:

 

serwis@sp5chojnice.pl


W tytule wiadomości należy wpisać krótko czego dotyczy problem

(np. Prośba o zresetowanie hasła Office365)


W treści wiadomości należy podać swoje Imię i Nazwisko (lub login) oraz

klasę i napisać czego dotyczy problem, w przypadku Opiekunów ucznia

należy podać swoje Imię i Nazwisko oraz Imię i Nazwisko ucznia i klasę

do której uczęszcza dziecko i napisać czego dotyczy problem.