A A A

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa biblioteki
 
 
Biblioteka dysponuje czterema stanowiskami komputerowymi dla
czytelników.
Komputery, wyposażone w podstawowy pakiet programów
z
dostępem do Internetu i możliwością drukowania materiałów
edukacyjnych, dostępne są codziennie w godzinach pracy biblioteki.

Pracujący uczniowie mogą liczyć na pomoc bibliotekarza.


Regulamin
 
Pracowni multimedialnej
Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5
 
Osoba korzystająca z pracowni po raz pierwszy zobowiązana jest do zapoznania się
z niniejszym regulaminem i podpisania się pod jego wersją drukowaną!
 
 
 1. Z pracowni mają prawo korzystać pracownicy i uczniowie szkoły.
  Pierwszeństwo w dostępie do komputerów przysługuje osobom realizującym obowiązkowe zadania edukacyjne.
 2. Centrum jest czynne codziennie w godzinach pracy biblioteki -
  niedozwolone jest korzystanie w czasie przerw.
 3. Korzystanie z Internetu możliwe jedynie do  celów dydaktycznych.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy każdorazowo wpisać się do "Zeszytu korzystania z pracowni".
 5. Z nagrywarki CD-ROM, Internetu, drukarki może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna pracowni.
 6. Drukowanie możliwe tylko po uzyskaniu zgody / materiały
  z Internetu po uprzednim przetworzeniu/.
 7. Przy jednym stanowisku  pracuje maksymalnie jedna osoba.
 8. Zabronione jest instalowanie własnych programów.
 9. Tworzone pliki należy przechowywać we "własnym" folderze, zapisanym w "Moje dokumenty".
 10. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w ustawieniu, samowolne manipulowanie sprzętem /przełączanie, odłączanie klawiatury, myszki głośników, słuchawek, resetowanie/ jest zabronione.
 11. Nie zezwala się na przeglądanie i modyfikowanie dysków i cudzych plików.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy sprzętu należy zgłaszać niezwłocznie opiekunowi pracowni.
 13. Za łamanie regulaminu uczeń może czasowo zostać pozbawiony przywileju korzystania z usług pracowni.
 14. Czas pracy w ciągu jednego dnia dla jednego użytkownika ustala się na jedną godzinę lekcyjną.
 15. Stanowisko pracy należy pozostawić w stanie w jakim zostało przejęte.
 16. Sprzęt uruchamia i zamyka  tylko opiekun pracowni.
 17. Wszelkie odstępstwa od zasad powyższego regulaminu możliwe po uzyskaniu zgody opiekuna pracowni.