A A A

Projekt Unijny

 

 

 

Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole  realizowany jest  projekt pt.:
 
Wiem więcej – mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej
w Gminie Miejskiej Chojnice
 
Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego , Działanie 03.02.1 Jakość edukacji ogólnej,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
 
Projekt wdrażany jest od  września 2016 r do czerwca 2018
 
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego
na terenie 7 szkół Miasta Chojnice poprzez doposażenie bazy dydaktycznej,
rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 1571 uczniów
w ramach realizacji dodatkowych form wsparcia oraz doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych 183 nauczycieli w wyniku udziału
w szkoleniach, warsztatach oraz studiach podyplomowych.
 
 
Projekt zakłada zorganizowanie w naszej szkole  3450 h dodatkowych zajęć,
warsztatów dotyczących:
 
- Realizacji dodatkowych zajęć przyrodniczych, matematycznych, językowych
   i informatycznych  dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych
 
- Realizacji dodatkowych zajęć z logopedii dla dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 
 
Zajęcia będą prowadzone wnaszej szkole.
 
 
W ramach projektu nasza szkoła  zostanie wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne.