A A A

Rada Rodziców

 • Skład Rady Rodziców

   
  Przewodnicząca Rady Rodziców - Ewa Bartkowska
  Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców - Aleksandra Dobek
  Skarbnik Rady Rodziców - Katarzyna Włodarczyk - Torsz
  Sekretarz Rady Rodziców - Magdalena Mączyńska
 • Skład Komisji Rewizyjnej

   

  Agnieszka Sawicka

  Robert Michalski

 • Ogłoszenie!

   

  Skarbnik Rady Rodziców p. Katarzyna Włodarczyk-Torsz

  przyjmuje wpłaty w dniu zebrań Rodziców

  w godz. od 18.15 do 19.15 w sali nr 9

  (obok biblioteki na I piętrze) lub na indywidualne

  uprzednie umówienie pod nr tel.: 666 154 674


  Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w oddziale banku na konto:

   

  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5

  Bank Spółdzielczy w Więcborku

  nr konta: 34 8162 0003 0025 2991 3000 0010


  jako tytuł wpłaty podać klasę i nazwisko ucznia (skarbnik podaje tylko klasę)

 • Informacje i zestawienia.