A A A

Rada Rodziców

 • Skład Rady Rodziców

   
  Przewodnicząca Rady Rodziców - Ewa Bartkowska
  Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców - Aleksandra Dobek
  Skarbnik Rady Rodziców - Katarzyna Włodarczyk - Torsz
  Sekretarz Rady Rodziców - Magdalena Mączyńska
 • Skład Komisji Rewizyjnej

   

  Agnieszka Wilkowska

  Robert Michalski

 • Ogłoszenie!

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem,  w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa wpłaty na Radę Rodziców należy dokonać wyłącznie przelewem na konto: 

   

  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5

  Bank Spółdzielczy w Więcborku

  nr konta: 34 8162 0003 0025 2991 3000 0010


  jako tytuł wpłaty podać klasę i nazwisko ucznia.

   

  Decyzją Rady Rodziców z dnia 23.09.2020 r. została utrzymana wysokość dobrowolnej składki na rok szkolny 2020/2021 w wysokości 60zł.  

  W sytuacji gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, należy wskazaną kwotę proporcjonalnie podzielić pomiędzy ilość dzieci.

 • Informacje i zestawienia.