A A A

Rada Rodziców

Ogloszenie!

 

Skarbnik Rady Rodziców p. Katarzyna Włodarczyk-Torsz przyjmuje wpłaty w dniu zebrań Rodziców w godz. od 18.15 do 19.15 w sali nr 9 (obok biblioteki na I piętrze) lub na indywidualne uprzednie umówienie pod nr tel.
666 154 674.
 

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w oddziale banku w Chojnicach na ul. Młodzieżowa 7 na konto:

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5

Bank Spółdzielczy w Więcborku

nr konta: 34 8162 0003 0025 2991 3000 0010


jako tytuł wpłaty podać klasę i nazwisko ucznia (skarbnik podaje tylko klasę)

Kontakt do skarbnika – 666 154 674