A A A

Rada Rodziców

Uwaga !!!

W dniu 17.05.2017 Skarbnik Rady Rodziców p. Katarzyna Włodarczyk-Torsz przyjmuje wpłaty wyjątkowo w godz. od 17.00 do 18.00 w sali nr 9 (obok biblioteki na I piętrze)

 

Ogloszenie!

 

Skarbnik Rady Rodziców p. Katarzyna Włodarczyk-Torsz przyjmuje wpłaty w dniu zebrań Rodziców w godz. od 18.15 do 19.15 w sali nr 9 (obok biblioteki na I piętrze) lub na indywidualne uprzednie umówienie pod nr tel.
666 154 674.

Wpłaty można dokonywać też bezpośrednio w Banku Spółdzielczym w Chojnicach (bank nie pobiera opłat) przy ul. Kościuszki 23 na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach
ul. Wicka Rogali 18
nr 05 8146 0003 0000 0749 5000 0003

jako tytuł wpłaty podać klasę i nazwisko ucznia (skarbnik podaje tylko klasę)

Kontakt do skarbnika – 666 154 674