A A A

Regulamin bezpiecznego poruszania się w budynku i na terenie szkoły

1.      Przychodzimy do szkoły zgodnie z planem lekcji (najwyżej 5 minut wcześniej). Jeśli na boisku nie ma nauczyciela dyżurującego, wchodzimy do szkoły i czekamy w spokoju na lekcję przy wyznaczonej sali.

      Uczniowie dojeżdżający do szkoły oczekują na lekcje w świetlicy lub czytelni.

2.      Na teren szkoły wchodzimy furtką od ulicy Majkowskiego i Obrońców Chojnic.

3.      Do szkoły wchodzimy wyłącznie wejściem  przy nowej sali gimnastycznej, od strony boiska szkolnego.

4.      Nie korzystamy z pozostałych wejść, które będą otwarte, ponieważ służą tylko do celów ewakuacyjnych.

5.      Przestrzegamy ustalonych zasad bezpiecznego zachowania się w klasie, na korytarzu, w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.

6.      Wszelkie niepokojące sytuacje zgłaszamy nauczycielowi lub personelowi szkoły.

 

Całość regulaminu w załączniku