A A A

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

 
Przewodnicząca Rady Rodziców - Ewa Bartkowska
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców - Aleksandra Dobek
Skarbnik Rady Rodziców - Katarzyna Włodarczyk - Torsz
Sekretarz Rady Rodziców - Magdalena Mączyńska