A A A

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

 
Przewodnicząca Rady Rodziców - Ewa Bartkowska
Skarbnik Rady Rodziców - Katarzyna Włodarczyk - Torsz
Sekretarz Rady Rodziców - Magdalena Mączyńska