A A A

Sprawy BHP

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. J.H. Derdowskiego
 
w  Chojnicach informuje, że specjalistą do spraw BHP w naszej
 
szkole jest Pan Jacek Lewiński, tel. 602882678, który sporządza
 
protokół powypadkowy z wypadku ucznia w szkole.
 
Aby zapoznać się z treścią tego protokołu, proszę rodziców
 
o bezpośredni kontakt  z Panem Jackiem Lewińskim.
 
Można to uczynić również poprzez sekretariat szkoły.
 
 
 
Dyrektor Szkoły

 

Małgorzata Zakaszewska