A A A

Sprzątanie Świata 2011 r

W dniach 16-19 września 2011 r. odbyła się ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Lasy to życie – chrońmy je”.

W piątek, 16 września, w słoneczne popołudnie uczniowie klas: III b, f ,  IV b,c,e,f,  V b, c oraz VI b i d wraz z wychowawcami wybrali się do Lasku Miejskiego.  Odpadami zebranymi w lesie napełniliśmy 40 worków o pojemności 120 l i 50 worków 60 l. Poza tym znaleźliśmy śmieci o dużych gabarytach: wykładzinę dywanową, gumolit, telewizor, folię, kafelki.

Worki i rękawice dostaliśmy z Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Wywóz śmieci zapewnił Urząd Miejski.

Udział w akcji był pouczającą lekcją ekologii spędzoną na świeżym powietrzu.

 

Opracowała G. Słomińska