A A A

Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach to Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej

22 września 2011r. w Krakowie podczas uroczystej, 10. Ogólnopolskiej Konferencji Programu Szkoły dla Ekorozwoju zostały wręczone międzynarodowe certyfikaty Zielonej Flagi oraz  krajowe certyfikaty Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej

 

Wśród nagrodzonych szkół była Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach. W tym roku otrzymała ona krajowy certyfikat  Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej ( w r. szk. 2009/2010 zdobyła międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi). Miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują szkoły, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży.

 

Na sukces pracowali: Z. Rząska, G. Słomińska, T. Herder, E. Pałubicki, B. Prusaczyk, E. Klawa, B. Kwiatkowska, E. Draws, M. Małecka -Brunn, L. Kubiś.

 

            Proekologiczne działania obejmowały  trzy projekty: „ Energia w domu i w szkole”, „Błękitna kropla” i „Czysty las”. Po przeprowadzeniu audytu i opracowaniu planu działań cała społeczność szkolna wraz z rodzicami realizowała zadania zmierzające do poszanowania energii, oszczędzania i ochrony wody oraz ochrony bioróżnorodności (wymiana żarówek na energooszczędne świetlówki, wymiana instalacji grzewczej, przygotowanie piktogramów zachęcających do oszczędzania energii i wody,  zakup zmywarki, monitoring wyłączania zbędnego oświetlenia i zakręcania kranów oraz zaworów na grzejnikach, zajęcia edukacyjne, wycieczki do lasu, sprzątanie lasu i miejskiej ostoi przyrody, konkursy, komiksy, hasła,  przedstawienia teatralne, ulotki dla rodziców, plakaty, prace badawcze itp.).

 

SP nr 5 stała się lokalnym centrum selektywnej zbiorki odpadów: makulatury, puszek aluminiowych, zużytych baterii i telefonów, tonerów, zakrętek plastikowych. Zarówno dzieci, jak i dorośli dostrzegli, oprócz ekologicznych efektów podejmowanych działań, korzyści materialne, co stanowi dodatkowy bodziec do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

 

Udział uczniów w Programie  przyczynił się do globalnego spojrzenia na problemy środowiska.  Dzieci uświadomiły sobie, jak duży wpływ na otoczenie mają ich codzienne zachowania, co zachęciło je do podejmowania działań przyjaznych dla przyrody.

nasza nagroda

nasza nagroda