A A A

Turniej Halowej Mini Piłki Nożnej w SP 5

Sukcesem dla ucznów klasy 5f zakończył się turniej mini piłki nożnej zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach przez nauczyciela wychowania fizycznego Arkadiusza Męcikalskiego w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych. Turniej Halowej Mini Piłki Nożnej, który stanowi integralną część programu nauczania, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród chłopców. W turnieju tym brali udział chłopcy z klas piątych grając systemem „ każdy z każdym” w okresie od początku października do końca listopada rywalizując ze swoimi rówieśnikami w sali gimnastycznej chojnickiej SP5. Klasyfikacja końcowa turmieju wygląda następująco: I miejsce klasa 5f, II miejsce klasa 5e, III miejsce klasa 5d, IV miejsce klasa 5b, V miejsce klasa 5c i VI miejsce klasa 5a.

Uczniowie którzy zajęli punktowane miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary ufunfowane przez Radę Rodziców Chojnickiej SP5.

Uczniowie klasy 5f - lidera turnieju: Arian Darwish, Marcin Knopek, Klaudiusz Ciuk, Jakub Narloch, Adam Golik, Ihor Mazurkiewicz, Patryk Wienski, Patryk Lic