A A A

Unia Europejska w pigułce

Od 12 października 2012 roku uczniowie klas piątych naszej szkoły poszerzają swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej. Lekcje "unijne" z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej prowadzą konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjneg( działającego przy Agencji Rozwoju Pomorza S. A. w Chojnicach przy ul. Cechowej 3.

Jest to wspaniała okazja do przekazania uczniom ważnych informacji na temat Wspólnoty Europejskiej oraz funduszy europejskich (m. in.: na temat historii oraz symboli UE, krajów należących do Wspólnoty oraz inwestycji realizowanych w najbliższym regionie szkoły).

Na zdjęcjach pan Sławomir Fifielski oraz uczniowie klasy 5f.

 

Adela Martin

(inicjatorka przedsięwzięcia)