A A A

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

    Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Cuda Bożego Stworzenia”, dla dzieci do lat 12.
 
Format pracy: A3, technika dowolna
 
Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA (w załączniku).
 
Prace należy oddać do dnia 26 maja 2017 roku do wychowawców.
 
Więcej szczegółowych informacji w załączniku.
 
 
Małgorzata Singer