A A A

WIELKIE DYKTANDO

 

 

 

CZYLI KONKURS  O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W CHOJNICACH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 
 
 
- celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki ortografii
 
- w zmaganiach mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV-VI
 
- warunkiem przystąpienia do pisania dyktanda jest zgłoszenie się  w terminie do 19 maja 2017 r. do p. Marii Jaroszewicz
 
 
                (PO TYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.)
 
 
   DYKTANDO PISZEMY 24 MAJA (środa)
   o godz. 15.30
 
miejsce pisania sala nr 33
 
- każdy uczestnik przynosi własne przybory do pisania
(długopis czarny lub niebieski), papier otrzyma od organizatora zmagań
 
- nie wolno będzie używać korektorów
 
- sprawdzamy znajomość zasad ortografii i interpunkcji
 
- obowiązuje pisownia zgodna z „WIELKIM SŁOWNIKIEM ORTOGRAFICZNYM” PWN
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI

7 czerwca 2017 r.
 
 
ZWYCIĘZCA OTRZYMA PAMIĄTKOWY DYPLOM

ORAZ TALON O WARTOŚCI 100 ZŁOTYCH NA ZAKUP KSIĄŻEK DO ZREALIZOWANIA
 
W DOWOLNIE WYBRANEJ CHOJNICKIEJ KSIĘGARNI.
 
 
ZAPRASZAM
 
Maria Jaroszewicz