A A A

Wymagania edukacyjne - edukacja wczesnoszkolna

 

Wymagania edukacyjne - edukacja wczesnoszkolna:

Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagańi efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień.

 

Chamier Cieminska Weronika

Kerszk Brygida

Korycka Marzanna

Orlikowska Beata

Pruska Barbara

Tobolska Barbara

Wawrzyniak Małgorzata

Węsierska Gabriela

Witkowska Urszula

Draws Elżbieta

Czapiewska Aleksandra

Kubiś Lucyna

Wielewska Ewa

Zakrzewska Zofia

 

Zobacz plik online w formacie .pdf lub pobierz dokument w formacie .doc