A A A

WYNIKI SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH

3 kwietnia 2012 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do sprawdzianu umiejętności, jak przystało na szóstoklasistów. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów (czytanie – maks. 10 pkt.;  pisanie – maks. 10 pkt.:  rozumowanie – maks. 8 pkt.;  korzystanie z informacji – 4 pkt.;  wykorzystanie wiedzy w praktyce -  8 pkt.).

Tegoroczny zestaw był nieco trudniejszy od ubiegłorocznego.

Nasi szóstoklasiści bardzo dobrze poradzili sobie ze sprawdzianem umiejętności.

ŚREDNIA KLASY:

6a    22,63 p.  - 5. stanin (średni)

6b    26,08  p. – 8. stanin (bardzo wysoki)

6c   21,83  p. – 5. stanin (średni)

6d   26,23  p. - 8. stanin (bardzo wysoki)

6e   25,79  p.  - 7. stanin  (wysoki)

6f     26,75  p. – 8. stanin (bardzo wysoki)

 

OBSZAR STANDARDÓW WYMAGAŃ

 

WOJEWÓDZTWO

POMORSKIE

 

POWIAT CHOJNICKI

 

 

SP nr 5

 

MIASTO

CHOJNICE

Czytanie

6,14 p.

6,00 p.

 

6,68 p.

6,45 p.

Pisanie

5,71 p.

5,54 p.

 

6,45 p.

5,79 p.

Rozumowanie

4,09 p.

3,99 p.

 

4,25 p.

4,10 p.

Korzystanie z informacji

2,78 p.

2,81 p.

 

2,99 p.

2,88 p.

Wykorzystanie wiedzy w praktyce

3,63 p.

3,66 p.

4,57 p.

3,80 p.

 

CAŁY TEST

 

 

22,34 p.

 

21,99 p.

 

24,94 p.

 

23,02 p.

 

GRATULUJEMY WSZYSTKIM SZÓSTOKLASISTOM ORAZ WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM SP NR 5.