A A A

Wyniki szkolnego konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” dla klas IV – VI

 Konkursy plastyczny zorganizowano we wrześniu 2017r.  dla uczniów klas IV, V i VI w ramach  lekcji techniki i zajęć technicznych, którego celem było:
· kształtowanie nawyku bezpiecznego poruszania się po drodze ,
· uwrażliwienie na bezpieczeństwo swoje i innych na drodze,
 
Na konkurs wpłynęło 36 prac.
 
Laureaci z poszczególnych klas :
 
 
W kategorii klas czwartych :
 
I miejsce – Amelia Rybacka 4g,
 
II miejsce – Amelia Morzuch 4g,
 
III miejsce – Natasza Szymańska 4a.
 
 
W kategorii klas piątych:
 
I miejsce – Wiktoria Karnecka 5e,
 
II miejsce – Ada Wiśniewska 5e,
 
III miejsce – Wiktoria Hoffman 5c.
 
 
W kategorii klas szóstych:
 
I miejsce – Amelia Gierszewska 6e,
 
II miejsce – Aleksandra Kuklewska 6c,
 
III miejsce – Kinga Szumacher 6a.
 
 
 
Organizatorzy:
 
Barbara Stolzenburg
Gabriela Węsierska
Teresa Gierszewska